wtorek, 13 stycznia 2015

Konkurs

regulamin konkursu poniżej: 


Regulamin konkursu plastycznego pt. „W Krainie Pani Zimy”.

Organizator:
Filia Gigant Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie (ul. Granitowa 5)
Cel:
- rozwijanie uzdolnień plastycznych dzieci
- kształtowanie wyobraźni u dzieci
- rozwijanie zamiłowania do bajek
Uczestnicy:
- konkurs jest adresowany do dzieci w wieku od 7 do 12 lat
Tematyka i technika prac:
Praca konkursowa powinny przedstawiać ilustrację zimowej baśni.
Praca może być wykonana dowolną techniką plastyczną w dowolnym formacie.
Warunki uczestnictwa:
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie w terminie do 30 stycznia 2015, pracy plastycznej, związanej z tematyką konkursu.
- Każda praca powinna zawierać: imię, nazwisko oraz wiek uczestnika konkursu a także numer telefonu opiekuna dziecka.
- Prace oddawane po terminie lub niezgodne z tematyką konkursu nie będą oceniane.
- Prace biorące udział w konkursie plastycznym nie będą zwracane.
- Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika na potrzeby Organizatora – publikacje nazwiska, fotografii w mediach, na blogu internetowym Oddziału oraz ekspozycję pracy na pokonkursowej wystawie.
- Jury wytypuje 3 najlepsze prace, które zostaną nagrodzone książkami.
- Uroczyste zakończenie konkursu wraz z wręczeniem nagród i wyróżnień odbędzie się w terminie późniejszym. O terminie i miejscu wręczenia nagród osoby wyróżnione zostaną powiadomione telefonicznie.

                                                                                          

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza