poniedziałek, 22 czerwca 2015

"Lekcja solidarności dla dzieci"

Solidarność to wartość, która bardzo dobrze kojarzy się Polakom. Gdyby nie ona, to w naszym kraju nie byłoby zmian. W czasach „Solidarności” Polacy czuli się bliscy sobie, ponieważ mieli wspólne cele, byli solidarni, mądrzy i pokojowi. Ale solidarność to coś więcej niż tylko polityczne pojęcie. Żeby nasza cywilizacja przetrwała ludzie musieli na sobie polegać, wzajemnie się wspierać i pomagać sobie. I nie chodzi tu o to, żeby oczekiwać rewanżu. Bo solidarność to właśnie pomoc bezinteresowna. Idea  ta powinna być od najmłodszych lat przekazywana najmłodszym. Dlatego ważne jest, żeby uświadamiać dzieci i rozmawiać z nimi o tym, że można ludziom pomagać na różne sposoby. Aby dzieci również potrafiły myśleć o innych, trzeba je na to otworzyć. Najlepiej jest zrobić to przykładem własnym i rozmowami. Jeżeli rodzice i wychowawcy włączają się w akcję charytatywną i przygotowują paczki dla potrzebujących, to piękny przykład dadzą dzieciom włączając je cały w ten proces.
Od takich słów rozpoczęła się "Lekcja solidarności dla dzieci" w Bibliotece w osiedlu Gigant.  Na tę lekcję zaproszono 7 letnie dzieci.
Następnie przeszliśmy do głównego tematu spotkania czyli 35 rocznicy powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność". To był trudny temat dla dzieci, ale dzieci dowiedziały się, że latem 1980 roku rozpoczęły się strajki zwłaszcza na wybrzeżu Polski. I że do strajkujących stoczniowców w Gdańsku przyłączały się inne zakłady pracy, ich liczba wzrosła do kilkuset. Żądano między innymi prawo do zakładania wolnych związków zawodowych, prawa do strajku, wolności słowa i przywrócenia do pracy robotników wyrzuconych za udział w protestach. 17 września delegaci pracowników z całego kraju utworzyli NSZZ "Solidarność". Słowo solidarność towarzyszyło strajkującym w pierwszych miesiącach , kiedy walczyli o przyjęcie ich postulatów przez rząd. Wtedy to ze stocznią gdańską solidaryzowała się cała Polska i dzięki owej solidarności robotnicy polscy odnieśli zwycięstwo. Przywódcą "Solidarności" został Lech Wałęsa późniejszy prezydent Polski. Nastąpiły trudne lata dla Polski, ale okazało się że solidarność ma znaczenie także poza granicami naszego kraju. Z naszym narodem solidaryzowały się inne kraje na świecie i ich przywódcy a także ówczesny papież, polak Jan Paweł II. 
Tyle nasi mali goście dowiedzieli się na temat powstania pierwszego wolnego związku zawodowego w Polsce. Dalsze dzieje "Solidarności" pozostawiam na inną lekcję. 
Tymczasem dla małych czytelników przygotowaliśmy materiały plastyczne, z których  wykonaliśmy pamiątkowe medale dla uczczenia XXXV rocznicy powstania NSZZ "Solidarność".

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza