czwartek, 12 kwietnia 2018

I Jaworznickie Prezentacje Bibliotek SzkolnychMiejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie zaprasza biblioteki szkolne do udziału w I Jaworznickich Prezentacjach Bibliotek Szkolnych. Wydarzanie ma na celu upowszechnianie literatury, rozwijanie kompetencji czytelniczych, popularyzację kultury piśmienniczej. Impreza, zorganizowana 10 maja br. w ramach Tygodnia Bibliotek oraz w nawiązaniu do obchodów rocznicowych odzyskania przez Polskę niepodległości, będzie stanowiła okazję do integracji jaworznickiego środowiska bibliotekarskiego na rzecz propagowania tradycyjnej książki jako ważnego narzędzia, w procesie edukacji i wychowania dzieci. Biblioteki, prowadząc zróżnicowaną działalność dla najmłodszych, nie zawsze mają możliwość prezentacji swojej oferty. Zorganizowane przez nas przedsięwzięcie pozwoli na wymianę doświadczeń oraz przedstawienie, w atrakcyjnej wizualnie formie, specyfiki poszczególnych placówek, a także stosowanych środków i narzędzi metodycznych.
Tegoroczne wydarzenie, które objął honorowym patronatem Prezydent Miasta Paweł Silbert, odbędzie się pod hasłem: „Patriotyzm dzisiaj. Biblioteki w 100. Rocznicę odzyskania niepodległości”.
Podczas imprezy będzie można wziąć udział w warsztatach edukacyjno-rozrywkowych, a także skorzystać z porad specjalistów z zakresu m.in.: logopedii, psychologii i pedagogiki – ta część spotkania będzie miała charakter otwarty.
Zgłoszenia przyjmowane będą do 27 kwietnia br., w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Głównej, tel. 32 751 91 92 wew. 220, adres e-mail: dzieciaki@biblioteka.jaw.plRegulamin:Regulamin
I Jaworznickich Prezentacji Bibliotek Szkolnych
Patriotyzm dzisiaj. Biblioteki w 100. rocznicę odzyskania niepodległości

 1. Postanowienia ogólne
Organizatorem prezentacji jest Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie, Rynek Główny 17.


 1. Cele
 1. Prezentacja działalności i oferty jaworznickich bibliotek szkolnych,
 2. Promocja literatury i książki jako wartościowego i sprawdzonego źródła informacji,
 3. Popularyzacja bibliotek jako ważnych miejsc w przestrzeniach szkolnych,
 4. Wymiana doświadczeń i sprawdzonych metod pracy z młodym czytelnikiem,
 5. Integracja środowiska bibliotekarskiego,
 6. Nawiązanie trwałej współpracy ze szkołami,
 7. Podnoszenie kompetencji pracowników bibliotek publicznych i szkolnych,
 8. Dbałość o piękno i poprawność języka ojczystego,
 9. Krzewienie kultury literackiej oraz czytelnictwa,
 10. Propagowanie poszanowania praw autorskich.


 1. Uczestnicy
Wydarzenie skierowane jest do bibliotek szkolnych z jaworznickich szkół podstawowych.


 1. Warunki udziału w prezentacjach
 1. Zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja zawartych w nim treści.
 2. Zgłoszenie biblioteki szkolnej, w terminie do 27.04.2018, przez wypełnienie Karty uczestnictwa i przekazanie jej do Oddziału dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Głównej, tel. 32 751 91 92 wew.
  2 220, e-mail:
  dzieciaki@biblioteka.jaw.pl
 3. Kartę uczestnictwa można pobrać ze strony Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie lub odebrać w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży.
 4. Organizator zapewnia miejsce na prezentacje.
 5. Uczestnicy zobowiązani są wykonać aranżację stoiska we własnym zakresie, w sposób zapewniający bezpieczeństwo dla nich samych oraz dla osób odwiedzających. Dekoracja stoiska możliwa jest tylko w obrębie wyznaczonego miejsca. Do dyspozycji zespołów prezentujących będą przygotowane 2 stoliki (1 stolik ma wymiary 80x80 cm) i krzesła.
 6. Najlepsza prezentacja zostanie wyróżniona dyplomem uznania i nagrodami książkowymi.
 7. Prezentacje oceniać będzie Jury, powołane przez Organizatora.
 8. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 1. Terminarz i miejsce
 1. Miejscem organizacji I Jaworznickich Prezentacji Bibliotek Szkolnych jest Biblioteka Główna
  w Jaworznie.
 2. Termin składania zgłoszeń udziału w prezentacjach: do 27.04.2018 r.
 3. Prezentacje Biblioteczne odbywać się będą w dniu 10.05.2018 w godz. 09.00 do 13.00.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza