środa, 7 września 2011

Konkurs na 110 lecie nadania praw miejskich miastu JaworznoFilia MBP w Jaworznie w osiedlu Gigant zaprasza dzieci do udziału w konkursie:


regulamin konkursu poniżej


Regulamin konkursu plastycznego pt. „Jaworzno widziane oczami dziecka”organizowanego przez filię Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie w osiedlu Gigant w ramach obchodów 110 rocznicy nadania praw miejskich miastu Jaworzno.

Organizator:
Filia Gigant Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie (ul. Granitowa 5)
Cel:
- rozwijanie uzdolnień plastycznych
- kształtowanie wyobraźni
- pogłębianie wiedzy o Jaworznie
Uczestnicy:
- konkurs jest adresowany do dzieci w wieku od 6 do 12 lat
Tematyka i technika prac:
Prace konkursowe powinny przedstawiać miasto Jaworzno i mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną oraz mogą być wykonane na dowolnym formacie.
Warunki uczestnictwa:
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie w terminie do
23 września 2011 roku do godziny 18.00, pracy plastycznej związanej
z tematyką konkursu.
- Każda praca powinna zawierać: imię, nazwisko oraz wiek uczestnika konkursu a także numer telefonu opiekuna dziecka.
- Prace mogą być również oddawane w wyżej wymienionym terminie w lokalu Klubu Gigant na ul. Granitową 2 (w przypadku urlopu pracownika biblioteki)
- Prace oddawane po terminie lub niezgodne z tematyką konkursu nie będą oceniane.
- Prace biorące udział w konkursie plastycznym nie będą zwracane.
- Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika na potrzeby Organizatora – publikacje nazwiska, fotografii w mediach, na blogu internetowym filii oraz ekspozycja pracy na pokonkursowej wystawie.
- Uroczyste zakończenie konkursu wraz z wręczeniem nagród odbędzie się 28 września o godz. 15.00 w siedzibie filii MBP w osiedlu Gigant o czym nagrodzone osoby zostaną powiadomione telefonicznie .

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza