poniedziałek, 17 października 2011

Konkurs z okazji Światowego Dnia Zwierząt

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w konkursie. Plakat informujący o konkursie i regulamin znajdziecie poniżej.

gdy klikniesz w plakat powiększy się

Regulamin - kliknij w czytaj więcej
 Regulamin konkursu plastycznego pt. „Mój pupil”
organizowanego w okazji Światowego Dnia Zwierząt
 
Organizator:
Filia Gigant Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie (ul. Granitowa 5)
Cel:
- rozwijanie uzdolnień plastycznych dzieci
- kształtowanie wyobraźni u dzieci
- poszerzenie wiedzy o zwierzętach
Uczestnicy:
- konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 14 lat
Tematyka i technika prac:
- prace konkursowe powinny przedstawiać zwierzęta domowe 
- mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną
- mogą być wykonane w dowolnym formacie.
Warunki uczestnictwa:
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie w terminie do 24 października 2011 roku, pracy plastycznej, związanej z tematyką konkursu.
- Każda praca powinna zawierać: imię, nazwisko oraz wiek uczestnika konkursu a także numer telefonu opiekuna dziecka.
- Prace mogą być oddawane również do lokalu Klubu Gigant na ul. Granitową 2 (w przypadku urlopu pracownika biblioteki)
- Prace oddawane po terminie lub niezgodne z tematyką konkursu nie będą oceniane.
- Prace biorące udział w konkursie plastycznym nie będą zwracane.
- Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika na potrzeby Organizatora – publikacje nazwiska, fotografii w mediach, na blogu internetowym Filii oraz ekspozycja pracy na pokonkursowej wystawie.
- Uroczyste zakończenie konkursu wraz z wręczeniem nagród i wyróżnień odbędzie się w terminie późniejszym. O terminie i miejscu wręczenia nagród osoby wyróżnione zostaną powiadomione telefonicznie.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza