czwartek, 8 grudnia 2011

Konkurs karnawałowy.

Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w konkursie plastycznym           na najładniejszą maskę karnawałową. Konkurs trwa do 30 grudnia           a rozwiązanie i wręczenie nagród odbędzie się 5 stycznia 2012 (uwaga! pomyłka z datą na plakacie). Zachęcamy do odwiedzenia biblioteki gdzie znajdziecie dużo książek pomocnych w wykonaniu wspaniałych masek karnawałowych. Postarajcie się bo mamy dla zwycięzców fajne nagrody. A maski przydadzą się na bal karnawałowy. Regulamin konkursu znajdziecie poniżej plakatu.


a tu znajduje się regulamin konkursu:


Regulamin konkursu plastycznego pt. „Maski karnawałowe”
Organizator:
Filia Gigant Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie (ul. Granitowa 5)
Cel:
- rozwijanie uzdolnień plastycznych dzieci
- kształtowanie wyobraźni u dzieci
- rozwijanie umiejętności korzystania z książek
Uczestnicy:
- konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 14 lat
Tematyka i technika prac:
- prace konkursowe powinny przedstawiać maskę karnawałową
- mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną
Warunki uczestnictwa:
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie w terminie do 30grudnia 2011, pracy plastycznej, związanej z tematyką konkursu.
- Każda praca powinna zawierać: imię, nazwisko oraz wiek uczestnika konkursu a także numer telefonu opiekuna dziecka.
- Prace mogą być oddawane również do lokalu Klubu Gigant na ul. Granitową 2 (w przypadku urlopu pracownika biblioteki)
- Prace oddawane po terminie lub niezgodne z tematyką konkursu nie będą oceniane.
- Prace biorące udział w konkursie plastycznym nie będą zwracane.
- Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika na potrzeby Organizatora – publikacje nazwiska, fotografii w mediach, na blogu internetowym Filii oraz ekspozycja pracy na pokonkursowej wystawie.
- Uroczyste zakończenie konkursu wraz z wręczeniem nagród i wyróżnień odbędzie się w terminie późniejszym. O terminie i miejscu wręczenia nagród osoby wyróżnione zostaną powiadomione telefonicznie.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza