wtorek, 11 grudnia 2012

Konkurs, konkurs, konkurs!Regulamin konkursu

Regulamin konkursu plastycznego pt. „Ozdoby choinkowe”
Organizator:
Filia Gigant Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie (ul. Granitowa 5)
Cel:
- rozwijanie uzdolnień plastycznych uczestników konkursu
- kształtowanie wyobraźni uczestników konkursu
- rozwijanie umiejętności korzystania z książek
Uczestnicy:
- konkurs jest adresowany do dzieci, młodzieży i dorosłych
Tematyka i technika prac:
- prace konkursowe powinny przedstawiać ozdobę choinkową nie większą niż rozmiar 10 cm x 10 cm
- mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną
Warunki uczestnictwa:
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie do organizatora konkursu (proszę sprawdzić godziny otwarcia biblioteki) w terminie do 31grudnia 2012 do godziny 12.00, pracy plastycznej, związanej z tematyką konkursu
- Każda praca powinna zawierać: imię, nazwisko oraz wiek uczestnika konkursu a także numer telefonu kontaktowego
- W przypadku urlopu lub choroby pracownika biblioteki prace mogą być oddawane również do lokalu Klubu Gigant na ul. Granitową 2 w terminie do 31 grudnia 2012 roku
- Prace oddawane po terminie lub niezgodne z tematyką konkursu nie będą oceniane.
- Prace biorące udział w konkursie plastycznym nie będą zwracane.
- Prace będą ocenianie w trzech grupach wiekowych: dzieci do lat 13, młodzież do lat 18 i pozostali.
- W każdej kategorii wiekowej nagradzane będzie pierwsze miejsce.
- Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika na potrzeby Organizatora – publikacje nazwiska, fotografii w mediach, na blogu internetowym Filii oraz ekspozycja pracy na pokonkursowej wystawie.
- Uroczyste zakończenie konkursu wraz z wręczeniem nagród i wyróżnień odbędzie się 7 stycznia 2013 roku. Osoby wyróżnione zostaną powiadomione telefonicznie.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza