czwartek, 3 lipca 2014

Konkurs na 65-lecie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie
Regulamin konkursu poniżej.


Regulamin konkursu fotograficznego pt. „Przyłapani na czytaniu”

organizowanego w ramach obchodów 65-lecia MBP w Jaworznie.Organizator:Filia Gigant Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie (ul. Granitowa 5)Cele:- odkrywanie i rozwijanie uzdolnień artystycznych

- promowanie młodych talentów

- rozwijanie zainteresowań czytelniczych u dzieci

- kształtowanie wyobraźni


Uczestnicy:

Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży do lat 16Tematyka i technika prac:Prace konkursowe powinny przedstawiać na fotografii osoby przyłapane podczas czytania. Osoby przyłapane muszą wyrazić akceptację na użyczenie własnego wizerunku na potrzeby Uczestnika konkursu.Warunki uczestnictwa:Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie w terminie do 1 września 2014 roku, fotografii związanej z tematyką konkursu.

Fotografie mogą być dostarczone na nośniku danych, z którego fotografia zostanie przeniesiona do bazy prac konkursowych.

Każda praca powinna być opatrzona imieniem i nazwisko oraz wiekiem Uczestnika konkursu (powinna zawierać numer telefonu kontaktowego).

Prace oddawane po terminie lub niezgodne z tematyką konkursu nie będą oceniane.
Prace biorące udział w konkursie fotograficznym nie będą zwracane.
Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika na potrzeby Organizatora – publikacje nazwiska na blogu internetowym Biblioteki oraz ekspozycja pracy na pokonkursowej wystawie.
Zasady konkursu zawarte zostały w niniejszym regulaminie, dostępnym w siedzibie Organizatora oraz na jego stronie.
Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją zasad zawartych w niniejszym regulaminie.


Nagrody:Prace konkursowe będą oceniane pod względem zgodności z tematem oraz atrakcyjności wizualnej.

Oceny prac dokona, wytypowane przez Organizatora, Jury.
Ocena Jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
Jury przyzna trzy główne nagrody w formie książek.
Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo przyznania nagrody dodatkowej.
Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w siedzibie Organizatora w dniu 12 września 2014 roku o godz. 12.00.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza