wtorek, 5 stycznia 2016

Karnawałowy konkurs!!
a tutaj jest regulamin:Regulamin konkursu plastycznego pt. „Maski karnawałowe inspirowane literaturą”

Organizator:
Filia Gigant Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie (ul. Granitowa 5)
Cel:
- rozwijanie uzdolnień plastycznych dzieci i młodzieży
- kształtowanie wyobraźni u dzieci i młodzieży
- rozwijanie zamiłowania do książek
Uczestnicy:
- konkurs jest adresowany do dzieci w wieku od 6 do 14 lat
Tematyka i technika prac:
Praca konkursowa powinny przedstawiać maskę karnawałową inspirowaną postacią z książki
Praca może być wykonana dowolną techniką plastyczną w dowolnym formacie.
Warunki uczestnictwa:
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie w terminie do 22 stycznia 2016, pracy plastycznej, związanej z tematyką konkursu.
- Każda praca powinna zawierać: imię, nazwisko oraz wiek uczestnika konkursu a także numer telefonu opiekuna dziecka.
- Prace oddawane po terminie lub niezgodne z tematyką konkursu nie będą oceniane.
- Prace biorące udział w konkursie plastycznym nie będą zwracane.
- Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika na potrzeby Organizatora – publikacje nazwiska, fotografii w mediach, na blogu internetowym Oddziału oraz ekspozycję pracy na pokonkursowej wystawie.
- Jury wytypuje 3 najlepsze prace, które zostaną nagrodzone książkami.
- Uroczyste zakończenie konkursu wraz z wręczeniem nagród i wyróżnień odbędzie się w terminie późniejszym. O terminie i miejscu wręczenia nagród osoby wyróżnione zostaną powiadomione telefonicznie.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza