piątek, 11 marca 2016

Konkurs z "Jajem"


regulamin poniżej:


Regulamin konkursu plastycznego pt. „Konkurs z Jajem

Organizator:
Filia Gigant Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie (ul. Granitowa 5)

Cel:
- rozwijanie uzdolnień plastycznych
- kształtowanie wyobraźni
- rozwijanie umiejętności korzystania z książek
-poszerzenie wiedzy o polskich zwyczajach

Uczestnicy:
- konkurs jest adresowany do dzieci, młodzieży i dorosłych z Jaworzna

Tematyka i technika prac:
- prace konkursowe powinny przedstawiać pisankę w dowolnej formie (dowolna wielkość i forma wykonania)

Warunki uczestnictwa:
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie do siedziby Biblioteki (ul. Granitowa 5) w terminie do 30 marca 2016 roku, pracy plastycznej, związanej z tematyką konkursu.
- Każda praca powinna zawierać: imię, nazwisko oraz wiek uczestnika konkursu a także numer telefonu uczestnika pełnoletniego lub numer telefonu opiekuna niepełnoletniego uczestnika konkurs
- Prace oddawane po terminie lub niezgodne z tematyką konkursu nie będą oceniane.
- Prace biorące udział w konkursie plastycznym nie będą zwracane.
- Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika na potrzeby Organizatora – publikacje nazwiska, fotografii w mediach, na blogu internetowym Filii oraz ekspozycja pracy na pokonkursowej wystawie.

Nagrody:
- Biblioteka przeznacza 3 nagrody książkowe, Jury wyłoni 3 zwycięzców, którzy zostaną o tym fakcie powiadomieni telefonicznie
- Uroczyste zakończenie konkursu wraz z wręczeniem nagród odbędzie się w terminie 16.04.2016.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza