wtorek, 14 lutego 2017

Ogólnopolski Międzyszkolny Konkurs Literacki


Regulamin konkursu:REGULAMIN
Ogólnopolskiego Międzyszkolnego Konkursu Literackiego
o „Złote Pióro Prezydenta Jaworzna”
XXI edycja – 2017 r.
Organizatorzy:
 • Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie
 • Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Jaworznie
 • Biuro Promocji i Informacji Urzędu Miejskiego w Jaworznie
Cel:
Celem konkursu jest inspirowanie młodzieży do zainteresowania się literaturą
i podejmowania własnych prób twórczości.
Patronat Honorowy: Prezydent Miasta Jaworzna
Warunki uczestnictwa.
 1. Do konkursu organizatorzy zapraszają dzieci i młodzież w trzech kategoriach wiekowych:
 • dzieci ze szkół podstawowych,
 • młodzież z gimnazjów,
 • młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych.
 1. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie w nieprzekraczalnym terminie
  do 27 marca 2017 r.
  jednego samodzielnie napisanego utworu literackiego, nigdzie niepublikowanego i nienagradzanego w innych konkursach oraz spełnienie warunków pkt. 3:
 • wiersza (maksymalnie 1 strona A4: 50 wersów, czcionka 11 Times New Roman),
 • opowiadania (maksymalnie 2 strony A4, czcionka 11 Times New Roman).
 1. Uczestnik konkursu składa dwie zaklejone koperty.
Pierwsza koperta opisana - Konkurs o „Złote Pióro Prezydenta Jaworzna”
z dopisanym
pseudonimem literackim (godłem) i kategorią wiekową (np. Kaktus - gimnazjum), powinna zawierać czytelnie wypełnioną kartę uczestnictwa.
Druga koperta opisana - Konkurs o „Złote Pióro Prezydenta Jaworzna”, pseudonim literacki (godło) i kategoria wiekowa z dopiskiem praca, (np. Kaktus – gimnazjum PRACA), powinna zawierać wydruk tekstu w jednym egzemplarzu oraz jego zapis w wersji cyfrowej na płycie CD (prace, zamiast płyty CD, można przesłać pocztą elektroniczną na adres: mryter@biblioteka.jaw.pl lub abzowska@biblioteka.jaw.pl Pliki tekstowe należy zapisać w formacie doc. lub odt.
Prace anonimowe nie zostaną  zakwalifikowane do konkursu.
 1. Prace należy nadesłać pocztą lub złożyć osobiście w Miejskiej Bibliotece Publicznej
  w Jaworznie, 43 - 600 Jaworzno, Rynek Główny 17 (tel. 32 751 91 92 wew. 230), ewentualnie w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego, 43-600 Jaworzno, Plac Górników 5.
 2. Oceny prac i przyznania nagród dokona jury.
 3. Nagrody
Zwycięzcy każdej kategorii wiekowej otrzymają symboliczne pióra: I miejsce - złote,
II miejsce - srebrne, III miejsce - brązowe, wyróżnieni – kałamarze. Laureaci otrzymują także nagrody książkowe. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.
Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane w formie wydawnictwa jubileuszowego.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego publikowania nadesłanych utworów w wydawnictwie książkowym.
W przypadku stwierdzenia plagiatu jury unieważnia przyznaną nagrodę i przekazuje sprawę odpowiedniemu dyrektorowi szkoły w celu zastosowania środków wychowawczych.

Finał konkursu odbędzie się w czerwcu 2017 r. Laureaci rywalizacji zostaną poinformowani o znalezieniu się w grupie zwycięzców drogą mailową bądź telefoniczną.

Organizatorzy serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Międzyszkolnym Konkursie Literackim o „Złote Pióro Prezydenta Jaworzna”.

Aktualne informacje o konkursie znajdują się na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej:
www.biblioteka.jaw.pl
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. /32/ 751-91-92 (wew. 230)


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza