poniedziałek, 24 lipca 2017

Propozycja konkursu

Do Biblioteki na Gigancie dotarła informacja o konkursie. Zapraszamy wszystkie chętne dzieci do udziału w tym ciekawym projekcie.

 W roku Św. Brata Alberta Caritas Diecezji Sosnowieckiej organizuje konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży. Tematem pracy jest dowolna interpretacja słów św. Brata Alberta: "Być dobrym jak chleb". W ten sposób chcielibyśmy przybliżyć dzieciom i młodzieży tę niezwykłą postać - patrona ubogich i cierpiących, który z artysty malarza stał się "artystą miłosierdzia".
Zapraszamy dzieci i młodzież do wzięcia udziału w konkursie!

Warunki uczestnictwa:

1. Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy plastycznej dowolną techniką, w formacie max. A3.
2. Każda praca powinna być opisana na odwrocie: imię i nazwisko autora, wiek, adres oraz telefon kontaktowy do opiekuna.
3. Prace plastyczne należy przesłać na adres : Caritas Diecezji Sosnowieckiej, ul. Korczaka 5, 41-200 Sosnowiec.

4.Termin nadsyłania prac mija 18.08.2017 r.
5.Wyniki obrad jury przekazane zostaną laureatom telefonicznie oraz zostaną umieszczone na stronie internetowej Caritas Diecezji Sosnowieckiej.
6. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację w środkach masowego przekazu danych personalnych (imię, nazwisko, miasto zamieszkania) przyszłych laureatów wraz z pracą plastyczną.
7. Prace plastyczne przechodzą na własność Caritas Diecezji Sosnowieckiej.
8. Komisja zastrzega sobie prawo do zmiany warunków uczestnictwa.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza