piątek, 18 grudnia 2020

Konkurs dla dorosłych "Ekologiczna ozdoba na choinkę"

Zapraszamy młodzież  ( powyżej 13 roku życia) i dorosłych do udziału w ekologicznym konkursie. Biorąc udział w konkursie upieczemy trzy pieczenie przy jednym ogniu jak mówi przysłowie. Po pierwsze będzie dobra zabawa, po drugie będziemy mieć ozdobę i po trzecie wykorzystamy coś ekologicznego. Podpowiem tylko że w domu często trzymamy coś co przywieźliśmy z podróży i leży to nieprzydatne a są to kamyczki, piórka, szyszki, drewienka, muszelki itp. W domu znajdziemy niepotrzebne sznurki, gałganki, włóczkę rozerwane korale, uszkodzone bombki itp. Z tego wszystkiego można zrobić cudeńka. Niech podpowiedzią będzie Google albo sami coś wymyślicie. Czekam do 30 grudnia 2020 na Wasze prace.  

Regulamin plastycznego konkursu „Ekologiczna ozdoba na choinkę”
Informacje ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie – Filia Gigant.

2. Konkurs skierowany jest do młodzieży i dorosłych czytelników powyżej 13 roku życia a udział w nim jest całkowicie dobrowolny i bezpłatne.

3. Udział w Konkursie wymaga zaakceptowania Regulaminu oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika Konkursu oraz jeżeli jest to konieczne ze względu na wiek Uczestnika, jego rodzica lub opiekuna prawnego. Szczegóły poniżej.

4. Konkurs jest organizowany w dniach od 21.12.2020 do 30.12.2020.

Cele konkursu:

1. Popularyzacja świąt Bożego Narodzenia

2. Pobudzanie wrażliwości artystycznej

3. Promocja Biblioteki

4. Rozwijanie postawy twórczej

Zasady uczestnictwa:

1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy Czytelnicy jaworznickich bibliotek w wieku powyżej 13 lat.

2. Zadaniem uczestników będzie wykonanie pracy plastycznej jako ekologiczna ozdoba na choinkę.

3. Prace można składać w Bibliotece w osiedlu Gigant ulica Granitowa nr 5 w dniach od ptku 21.12.2020 od godz. 10.30 do środy 30.12.2020 do godz. 15.00 w godzinach pracy Biblioteki.

4. Zgłoszenie prócz pracy plastycznej powinno zawierać imię i nazwisko uczestnika oraz numer telefonu (uczestnik nie posiadający telefonu może podać numer rodzica lub opiekuna). Informację tą należy przytwierdzić do pracy plastycznej.

5. Dostarczenie pracy wraz z nazwiskiem na wskazany powyżej adres jest jednoczesną akceptacją Regulaminu konkursu przez uczestnika oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie jego danych osobowych / danych dziecka przez Organizatora konkursu w celach związanych z realizacją konkursu, wyłonieniem zwycięzców, wręczeniem nagród, publikacją imienia i nazwiska zwycięzców na blogu bibliotecznym filii Gigant oraz promocją działalności Organizatora. Podanie danych jest dobrowolne i niezbędne do udziału w konkursie.

Przebieg konkursu:

1. Rozpoczęcie konkursu 21.12.2020 od godz. 10.30

2. Zakończenie konkursu 30.12.2020 o godz. 15.00.

3. Obrady jury i ogłoszenie wyników 04.01.2021 po godz. 15.00 na blogu Filii Gigant. https://bibliotekagigant.blogspot.com/

5. Nagrodami w konkursie będą książki. O możliwości ich odbioru laureaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Miejska Biblioteka Publicznaw Jaworznie przy Rynek Główny 17.

2. Celem przetwarzania danych jest realizacja Konkursu oraz promocja działalności Organizatora. 3. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje imię i nazwisko, adres e mail, numer telefonu.

4. Dane są przetwarzane za zgodą Uczestnika Konkursu a, jeżeli to konieczne, jego rodzica lub opiekuna prawnego. Organizator przewiduje przetwarzać dane osobowe Uczestników tak długo, jak będzie to konieczne w związku z realizacją Konkursu i przechowywać je zgodnie z obowiązującą w Bibliotece Instrukcją Kancelaryjna tj. - publikacja imienia i nazwiska do czasu zakończenia konkursu.

5. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu w swoje dane, ich usuwania, przenoszenia oraz uzyskania wyczerpującej informacji na ten temat. W celu skorzystania ze swoich praw Uczestnik Konkursu powinien wysłać wiadomość na adres e-mail: iod@biblioteka.jaw.pl

Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na blogu filii Gigant.

2. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdować będą powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych Uczestnika Konkursu.

4. Zasady udziału i przebiegu Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza