czwartek, 17 grudnia 2020

Konkurs dla dzieci "Świąteczna kartka dla dziadków" - wyniki

 Zapraszam dzieci do konkursu "Świąteczna kartka dla dziadków". Można użyć dowolnej techniki a praca może mieć dowolną wielkość. Można poprosić mamę, tatę lub starsze rodzeństwo o drobną pomoc. A potem dostarczcie kartki do biblioteki, ocenimy je i przyznamy nagrody. Każdy będzie doceniony. Zapraszam serdecznie. 

I miejsce Leon i Martyna

wyróżnienia Kasia i OlafRegulamin plastycznego konkursu „Świąteczna kartka dla dziadków”
Informacje ogólne


1. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie – Filia Gigant.

  2. Konkurs skierowany jest do młodych czytelników w wieku od 4 do 13 lat a udział w nim jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny. W przypadku osób małoletnich, które nie ukończyły 13 roku udział w Konkursie jest możliwy tylko i wyłączenie za wiedzą i zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.

  3. Udział w Konkursie wymaga zaakceptowania Regulaminu oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika Konkursu oraz jeżeli jest to konieczne ze względu na wiek Uczestnika, jego rodzica lub opiekuna prawnego. Szczegóły poniżej.

  4. Konkurs jest organizowany w dniach od 18.12.2020 do 23.12.2020.


Cele konkursu:


1. Popularyzacja świąt Bożego Narodzenia

2. Pobudzanie u dzieci wrażliwości artystycznej

3. Promocja Biblioteki

4. Rozwijanie u dzieci postawy twórczej


Zasady uczestnictwa:


1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy Czytelnicy jaworznickich bibliotek w wieku od 4 do 13 lat.

2. Zadaniem uczestników będzie wykonanie pracy plastycznej ilustrującej kartkę świąteczna na Boże Narodzenie której adresatem jest babcia i/lub dziadek

3. Prace można składać w Bibliotece w osiedlu Gigant ulica Granitowa nr 5 w dniach od ptku 18.12.2020 od godz. 10.30 do środy 23.12.2020 do godz. 15.00 w godzinach pracy Biblioteki.

4. Zgłoszenie prócz pracy plastycznej powinno zawierać imię i nazwisko uczestnika oraz numer telefonu (uczestnik nie posiadający telefonu może podać numer rodzica lub opiekuna). Informację tą należy umieścić na odwrocie kartki z pracą plastyczną.

5. Dostarczenie pracy wraz z nazwiskiem na wskazany powyżej adres jest jednoczesną akceptacją Regulaminu konkursu przez uczestnika oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie jego danych osobowych / danych dziecka przez Organizatora konkursu w celach związanych z realizacją konkursu, wyłonieniem zwycięzców, wręczeniem nagród, publikacją imienia i nazwiska zwycięzców na blogu bibliotecznym filii Gigant oraz promocją działalności Organizatora. Podanie danych jest dobrowolne i niezbędne do udziału w konkursie.Przebieg konkursu:


1. Rozpoczęcie konkursu 18.12.2020 od godz. 10.30

2. Zakończenie konkursu 23.12.2020 o godz. 15.00.

3. Obrady jury i ogłoszenie wyników 28.12.2020 po godz. 15.00 na blogu Filii Gigant. https://bibliotekagigant.blogspot.com/

5. Nagrodami w konkursie będą książki. O możliwości ich odbioru laureaci zostaną poinformowani telefonicznie.Przetwarzanie danych osobowych


  1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna
  w Jaworznie przy Rynek Główny 17.

  2. Celem przetwarzania danych jest realizacja Konkursu oraz promocja działalności Organizatora. 3. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje imię i nazwisko, adres e mail, numer telefonu.

  4. Dane są przetwarzane za zgodą Uczestnika Konkursu a, jeżeli to konieczne, jego rodzica lub opiekuna prawnego. Organizator przewiduje przetwarzać dane osobowe Uczestników tak długo, jak będzie to konieczne w związku z realizacją Konkursu i przechowywać je zgodnie z obowiązującą w Bibliotece Instrukcją Kancelaryjna tj. - publikacja imienia i nazwiska do czasu zakończenia konkursu.

  5. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu w swoje dane, ich usuwania, przenoszenia oraz uzyskania wyczerpującej informacji na ten temat. W celu skorzystania ze swoich praw Uczestnik Konkursu powinien wysłać wiadomość na adres e-mail: iod@biblioteka.jaw.pl


Postanowienia końcowe


  1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na blogu filii Gigant.

  2. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdować będą powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

  3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych Uczestnika Konkursu.

  4. Zasady udziału i przebiegu Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin.Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza