piątek, 29 maja 2020

Ogólnopolski Tydzień Czytania dzieciom - Konkurs
Z okazji Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom zapraszamy do udziału w konkursie literackim. Drogie dzieci na pewno lubicie bajki, w których bohaterami są zwierzęta. Dlatego namalujcie portret ulubionego bajkowego zwierzaka i przynieście do nas do Biblioteki Gigant. Świętujmy czytanie!!!
Szczegóły konkursu poniżejRegulamin konkursu rysunkowego „Moje ulubione zwierzątko z bajki” organizowanego z okazji Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom

1. Tematem konkursu jest ulubione zwierzątko z bajki
2. Organizatorem konkursu jest MBP w Jaworznie Filia Gigant
3. Czas trwania konkursu 29 maja – 05 czerwca 2020
4. Konkurs adresowany jest do dzieci od 3 do 12 lat
5. Celem konkursu jest rozbudzenie twórczości plastycznej u dzieci
6. Na konkurs należy złożyć podpisane imieniem i nazwiskiem dziecka oraz numerem telefonu opiekuna prace rysunkowe ilustrujące ulubione zwierzątko z bajki
7. Prace należy złożyć w godzinach otwarcia Filii Gigant ul. Granitowa 5
8. Na pracach rysunkowych należy umieścić zdanie: „Zapoznałem się z regulaminem konkursu i akceptuję jego warunki.”
9. Technika dowolna.
10. Komisja wybierze najciekawsze prace. Od decyzji komisji nie ma odwołania. Wyłonienie zwycięzcy i ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 8 czerwca 2020. Lista zwycięzców zostanie ogłoszona w dniu 8 czerwca 2020 o godz.18.00 na blogu biblioteki.
11. Oddane na konkurs prace nie będą odsyłane do uczestników, przechodzą na własność organizatora.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.
13. Przewidujemy nagrody książkowe dla laureatów.
14. Biorąc udział w konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w Regulaminie.

Przetwarzanie danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Miejska Biblioteka Publicznaw Jaworznie przy Rynek Główny 17.
2. Celem przetwarzania danych jest realizacja Konkursu oraz promocja działalności Organizatora. 3. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje imię i nazwisko, numer telefonu.
4. Dane są przetwarzane za zgodą Uczestnika Konkursu a, jeżeli to konieczne, jego rodzica lub opiekuna prawnego. Organizator przewiduje przetwarzać dane osobowe Uczestników tak długo, jak będzie to konieczne w związku z realizacją Konkursu i przechowywać je zgodnie z obowiązującą w Bibliotece Instrukcją Kancelaryjna tj. - publikacja imienia i nazwiska do czasu zakończenia konkursu.
5. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu w swoje dane, ich usuwania, przenoszenia oraz uzyskania wyczerpującej informacji na ten temat. W celu skorzystania ze swoich praw Uczestnik Konkursu powinien wysłać wiadomość na adres e-mail: iod@biblioteka.jaw.pl

Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na blogu filii Gigant.
2. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdować będą powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych Uczestnika Konkursu.
4. Zasady udziału i przebiegu Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin.Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza