czwartek, 7 maja 2020

Zasmakuj w Bibliotece"Smakowite słowa" – konkursDrodzy czytelnicy mali i duzi zapraszam was do wspólnej zabawy. 

Ogłaszam konkurs, który będzie trwał przez weekend. Poszukajcie 

w waszych słownikach lub w waszych głowach słów, które bardzo 

smakują literacko tzn. takie które waszym zdaniem są piękne, 

polskie, dobrze się kojarzą, przywodzą na myśl ciepłe uczucia. 

Pachną i smakują gdy się je wymawia. Dla podpowiedzi powiem 

moje ulubione słowo: MIODOWNIK. Jak go wymawiam to czuję 

przepyszny smak ciasta, zapach świąt, radość, miłość i rodzinę a 

do tego słowo to pięknie brzmi. Dodam jeszcze, że wasze 

propozycje wcale nie muszą kojarzyć się z kuchnią czy literaturą. 

Dobrej zabawy. Dla kilku zwycięzców mamy nagrody. Szczegóły 

poniżej.


Regulamin weekendowego konkursu - zabawy „Smakowite słowa”

z okazji XVII Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek


Informacje ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w 

Jaworznie – Filia Gigant.

2. Konkurs skierowany jest do wszystkich czytelników Biblioteki 

w każdej grupie wiekowej a udział w nim jest całkowicie 

dobrowolny i bezpłatny. W przypadku osób małoletnich, które nie 

ukończyły 13 roku udział w Konkursie jest możliwy tylko i 

wyłączenie za wiedzą i zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.

3. Udział w Konkursie wymaga zaakceptowania Regulaminu oraz 

wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez 

Uczestnika Konkursu oraz jeżeli jest to konieczne ze względu na 

wiek Uczestnika, jego rodzica lub opiekuna prawnego. Szczegóły 

poniżej.

4. Konkurs jest organizowany w dniach od 08.05.2020 do 

10.05.2020.


Cele konkursu:


1. Popularyzacja literatury pięknej.

2. Dbałość o kulturę słowa.

3. Promocja języka polskiego.

4. Rozwijanie u Czytelników postawy twórczej oraz pobudzanie 

ich wrażliwości literackiej.


Zasady uczestnictwa:


1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy Czytelnicy 

jaworznickich bibliotek.

2. Zadaniem uczestników będzie wybranie ze Słownika Języka 

Polskiego słowa lub słów (maksymalnie 5), które uznane zostały 

przez niego za szczególnie warte uwagi, przypomnienia.

3. Propozycje słów do konkursu „Smakowite słowa” przyjmujemy 

pocztą mailową na adres filiagigant@biblioteka.jaw.pl, od piątku 8 

maja 2020 od godz. 7.00 do niedzieli 10 maja 2020 do godz. 22.00.

4. Zgłoszenie prócz proponowanych słów powinno zawierać imię i 

nazwisko uczestnika oraz numer telefonu (uczestnik nie 

posiadający telefonu może podać numer rodzica lub opiekuna)

5.Przesłanie zgłoszenia na wskazany powyżej adres e-mail jest 

jednoczesną akceptacją Regulaminu konkursu przez uczestnika 

oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie jego danych osobowych 

danych dziecka przez Organizatora konkursu w celach związanych 

z realizacją konkursu, wyłonieniem zwycięzców, wręczeniem 

nagród, publikacją imienia i nazwiska zwycięzców na blogu 

bibliotecznym filii oraz promocji działalności  Organizatora. 

Podanie danych jest dobrowolne i niezbędne do udziału w 

konkursie.


Przebieg konkursu:


1. Rozpoczęcie konkursu 8.05.2020 o godz. 7.00.

2. Zakończenie konkursu 10.05.2020 o godz. 22.00.

3. Zebranie zgłoszeń i obrady jury 11.05.2020 do godz. 14.00.

4. Ogłoszenie wyników 11.05.2020 godz. 15.00 na blogu Filii 

Gigant. https://bibliotekagigant.blogspot.com/

5. Nagrodami w konkursie będą książki. O możliwości ich odbioru 

laureaci zostaną poinformowani telefonicznie.


Przetwarzanie danych osobowych

  1. Administratorem danych osobowych Uczestników 

  Konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie przy 

  Rynek Główny 17.

  2. Celem przetwarzania danych jest realizacja Konkursu oraz 

  promocja działalności Organizatora. 3. Zakres przetwarzanych 

  danych osobowych obejmuje imię i nazwisko, adres e mail, 

  numer telefonu.

  4. Dane są przetwarzane za zgodą Uczestnika Konkursu a, 

  jeżeli to konieczne, jego rodzica lub opiekuna prawnego. 

  Organizator przewiduje przetwarzać dane osobowe 

  Uczestników tak długo, jak będzie to konieczne w związku z 

  realizacją Konkursu i przechowywać je zgodnie z 

  obowiązującą w Bibliotece Instrukcją Kancelaryjna tj. - 

  publikacja imienia i nazwiska do czasu zakończenia konkursu.

  5. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu w swoje 

  dane, ich usuwania, przenoszenia oraz uzyskania 

  wyczerpującej informacji na ten temat. W celu skorzystania ze 

  swoich praw Uczestnik Konkursu powinien wysłać 

  wiadomość na adres e-mail: iod@biblioteka.jaw.pl

Postanowienia końcowe

  1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na blogu filii Gigant.

  2. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają 

  przepisom prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych 

  niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdować będą 

  powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności 

  przepisy Kodeksu cywilnego.

  3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod 

  warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych 

  Uczestnika Konkursu.

  4. Zasady udziału i przebiegu Konkursu określa wyłącznie 

  niniejszy Regulamin.Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza